Yazım Kuralları

1-Adalet Dergisinin yayın dili Türkçedir. Bununla birlikte arama ve indeksleme kolaylığı açısından makalelerin ilk sayfasında istenirse makalenin İngilizce adı ile birlikte ortalama 100 kelimeden oluşan kısa İngilizce özetine yer verilebilecektir. Ayrıca istenirse beşer tane Türkçe ve İngilizce anahtar kelime belirlemesi yapılabilecektir.

2-Yazıların; 12.10.1994 tarih ve 22079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen şekil ve esas ilkeleri doğrultusunda olması, yazı içeriğinde gereksiz tekrardan kaçınılması, fazlaca dipnota yer verilmemesi ve 20 sayfayı geçmemesi, “Microsoft Word” programında hazırlanması,

Ana Metin “Times New Roman” yazı karakterinde 11,5 punto,
Dipnotlar 10 punto,
Satır aralığının “tek ara”,
Kağıt boyutunun 16 cm x 24 cm,
Üst kenar boşluğu 2 cm,
Alt kenar boşluğu 2,3 cm,
Sağ ve sol kenar boşluğu 2 cm
olmalıdır.

Madde numaralandırmalarının sistematik yapısının romen rakamı, büyük harf, rakam, küçük harf “I-, A-, 1-, a)” sınıflama tekniğine göre yapılması gerekmektedir.
Örnek:
I- ANA BAŞLIK
         A- Alt Başlık
               1- Alt Konu Başlığı
                  a) Alt Konu Başlığı

3-Makalede dipnotlar 10 punto boyutunda sayfa altında gösterilmelidir. Metin içinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra kullanılmalıdır.
Örnek
……………….. .2

Dipnotta yer alan kaynak atıfları sırasıyla;
Yazar adı ve soyadı baş harfleri büyük,
Eser içerisindeki makaleden alıntı ise çift tırnak içinde,
Eser adı italik şekilde,
Baskı Yılı,
Sayfa Sayısı
sırası ile belirtilmelidir.
Aynı kaynaktan tekrar dipnot verilecek ise, “Yazar Soyadı” ve “Eserin Yayın Yılı” ile atıf yapılan sayfa yeterli olacaktır.

Örnek;
Tamer Soysal, “Kulüp ile Profesyonel Futbolcu Arasındaki Sözleşmeler ve Sözleşmelerden Doğan İhtilaflarda Yargı Yeri”, Adalet Dergisi, Sayı: 36, Ocak 2010, s.xx

Tekrar atıflarda,
Soysal, 2010, s. xx.

4-İkincil Kaynaklardan Aktarma:
Metin içerisindeki bilgi ya da ifadelerin ikincil bir kaynaktan silsile yoluyla aktarılmak zorunda kalındığı durumlarda bilgiler “aktaran” ibaresiyle verilir. Dipnot ve kaynakçaya yalnızca alıntılanan kaynağa ilişkin bilgiler yazılır.
Örnek:
Aktaran: Tamer Soysal, “Kulüp ile Profesyonel Futbolcu Arasındaki Sözleşmeler ve Sözleşmelerden Doğan İhtilaflarda Yargı Yeri”, Adalet Dergisi, Sayı: 36, Ocak 2010, s.xx

5-Çalışmanın sonunda, yararlanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Kaynakça sadece çalışmanın gönderme yaptığı eserleri içermelidir. Dipnotlarda bir esere yapılan ilk gönderme ile kaynakçada yer verilen eserler aynı biçimde yazılmalıdır. Kaynakçada makalenin eser içerisindeki başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yer almalıdır.
Örnek;
Soysal Tamer, “Kulüp ile Profesyonel Futbolcu Arasındaki Sözleşmeler ve Sözleşmelerden Doğan İhtilaflarda Yargı Yeri”, Adalet Dergisi, Sayı: 36, Ocak 2010 (s. x-xx)

6-İnternet üzerinden erişim sağlanan kaynaklar, dipnotta yukarıda belirtilen kurallara uygun şekilde yer almalı ve ilgili internet kaynağının URL adresi de sonda parantez içinde verilmelidir.
Örnek;
Tamer Soysal, “Kulüp ile Profesyonel Futbolcu Arasındaki Sözleşmeler ve Sözleşmelerden Doğan İhtilaflarda Yargı Yeri”, Adalet Dergisi, Sayı: 36, Ocak 2010, s.xx (http://www.yayin.adalet.gov.tr/ adaletdergisi/ 36.sayi/10_25_29.htm)

7-Yüksek lisans ve doktora tezlerine yapılan atıflar da yukarıda belirtilen kurallara uygun şekilde yapılmalıdır. Tez başlığı, tezin niteliği, üniversite, enstitü adı ve ana bilim dalı ile yılı belirtilmelidir.
Örnek;
Cengiz Sarı, Meslek Etiği ve Türkiye’de Yargının Etik Yapılanması, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Zonguldak, 2013, s. xx.

8-Aynı yazarın birden fazla eserine atıf yapıldığında, yayın yılının yanına parantez içerisinde eser başlığına ilişkin kısaltma kullanılmalıdır.
Örnek;
Soysal, 2010 (Profesyonel Futbolcu)., s. xx.

9-Metin içerisinde imlâ kurallarına dikkat edilmeli, kullanılan kelimelerde yeknesaklık bulunmalıdır (yasa-kanun vb.).