Dilekçe Örneği

ADALET BAKANLIĞI

YAYIN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Adalet Dergisinin …… ayında yayımlanacak …..nci sayısında yer almasını istediğim,…………………………………………… başlıklı makalem ekte yer almakta olup ayrıca belirtilen e-posta adresine de gönderilmiştir.

Bu makalenin daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığını veya yayımlanmak üzere gönderilmediğini, üzerinde başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığını ve bu husustaki tüm sorumluluğu üstlendiğimi beyan ederim.

Bilgi ve gereğini arz ederim. …/…/2015

Adı Soyadı

 

Görev Yeri :
Ünvanı :
Yazışma adresi :
İletişim e-posta :
Cep Tel :
İrtibat Tel :

DİLEKÇENİN WORD FORMATINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ....